Levenskunstenaar

 

Wachttijd na aanmelding

Er is momenteel geen wachtlijst. Dit betekent dat binnen twee weken na
het telefonisch contact de afspraak voor een eerste consult kunt hebben.

Klachtenprocedure.

Mocht u klachten hebben over de behandeling treedt dan zo spoedig mogelijk in overleg met de behandelaar/begeleider.
In goed overleg kan meestal het probleempunt worden opgehelderd.
Is een tevredenstellende oplossing niet te vinden dan kunt u altijd nog contact opnemen met de klachtencommissie
van het NIP.  Zie website: www.psynip.nl onder het kopje "tuchtrecht en klachten".

Cliëntendossier

De informatie m.b.t. intake, behandeling en evaluatie worden opgeslagen in een cliëntendossier.
Indien gewenst kunt u deze infomatie inzien. De door mij gemaakte werknotities zijn niet ter inzage, deze zijn alleen voor eigen gebruik.
De dossiers vallen onder de privacy wet en zijn niet zonder uw toestemming voor anderen toegangkelijk.
Conform de wettelijke regels wordt de informatie 15 jaar bewaard.

K.v.K.

De praktijk staat als onderdeel van Cursuscentrum 't Vlinderhöfke ingeschreven bij  de kamer van koophandel Zuid-Limburg onder nummer 14614563

Hendrik Regelink | T. 043-4081203 | GZ-Psycholoog
Julianaweg 21, 6265 AH St. Geertruid