Levenskunstenaar

                             

                                                                              Actuele cliëntinformatie
“Mijn praktijk is bij Cenzo B.V. aangesloten. Op de Cenzo-website vindt u alle actuele informatie die nodig is om te beslissen of u bij
mij behandeld wil en kan worden. Deze informatie helpt u, en uw huisarts/verwijzer, bij het maken van een
bewuste keuze en om u goed voor te bereiden op de behandeling. Het gaat om informatie over onder meer
wachttijden, behandelaren, bereikbaarheid, wat ik wel en niet behandel, specialisaties, behandelmethoden,
eHealth, samenwerking, kwaliteit, cliëntervaringen en informatie voor naasten.
Via
deze link ( https://www.centraalnetwerkzorg.nl/clienten/kwaliteit-zorg/ ) kunt u de informatie raadplegen.”

 

                                                               Individuele psychologische begeleiding

 In de individuele begeleiding staat jouw ontwikkeling centraal. Er is tijd en aandacht om je eigen thema's uit te diepen.

In de persoonlijke coaching kun je je gericht verbinden met jouw waarheid. De persoon achter de maskers wordt voelbaar

en zichtbaar. Op de achtergrond zijn er technieken zoals inzichtgevend gesprek, rebirthing, focussing, opstellingen ,

lichaamswerk, quantum touch, reiki en relatiewerk. Individuele lichaamsgerichte begeleiding kan zinvol zijn bij stress,

burnout, zingevingsvragen, hyperventilatie,rouwverwerking,werkgerichte thema's en relatieproblemen.

Zowel in kleine groepen als individueel werk ik met  Mindfulness of Aandacht gerichte Cognitieve Therapie, 

een training in aandacht, hier en nu.

Korte zinnen en oefeningen voor thuis ondersteunen de therapie.

 

Praktijk voor lichaamsgerichte psychotherapie.

Hendrik Regelink, GZ-psycholoog, 043-4081203

Praktijkadres: Julianaweg 21, St. Geertruid

 

Keuze van het begeleidingstraject.

 U hebt de mogelijkheid te kiezen voor partikuliere betaling ( Vrije Psyholoog) of voor betaling via  uw verzekering of

de werkgever ( Cenzo Psycholoog).

Het is belangrijk dat de bovengenoemde keuze wordt gemaakt voordat we aan de behandeling beginnen.

Betaling via uw verzekering of de werkgever - Cenzo Psycholoog.

Vanaf januari 2014 zijn de vergoedingen en de voorwaarden tot vergoeding door de zorgverzekeraars zeer veranderd.

Die veranderingen hebben consequenties voor u als cliënt en voor mij als psycholoog. De zorgverzekeraar stelt aan de

behandeling eisen m.b.t. digitalisering, codering en behandeltraject.

Om aan alle eisen en regels van de verzekeringen te voldoen ben ik lid van Cenzo (Centraal Netwerk Psychologische Zorg).

Kiest u voor een behandeltraject dat door de verzekering of een werkgever wordt betaald dan loopt het traject automatisch via Cenzo.

U meldt  zich aan bij Cenzo en zij regelen de doorverwijzing naar mij en zorgen tevens  voor alle praktische en financiële aspecten.

Voor dit traject is er altijd een verwijzing nodig van uw huisarts, de arboarts of een toezegginng van uw werkgever dat hij de kosten op zich neemt.

Uitgebreidere informatie over het verloop van dit behandeltraject vindt u op de website www.cenzo.nl/

 

 Particuliere betaling - Vrije Psycholoog:

Bij dit traject kiest u er voor de therapie zelf te betalen.  Er is dan geen verwijzing door uw huisarts nodig.

In overleg met de psycholoog bepaald u uw behandeling en geeft u richting en inhoud aan de therapie.

Hierbij kiest u voor maximale privacy, er gaan alleen gegevens naar "buiten" als u daar zelf voor kiest.

U bepaald zelf in overleg met de psycholoog het aantal sessies. Ook na het  beëindigen van de therapie bent u vrij

om incidenteel langs te komen voor een ondersteunende,verhelderende of verdiepende sessie.

 Een behandeling duurt gemiddeld 75-90 min. Hiermee is er voldoende tijd om ook met

verschillende verdiepende methodes vanuit het lichaamswerk, de Mindfulness,

familie opstellingen en creatieve methodes te werken.

 U betaald afhankelijk van uw inkomen €80,- of €100,- per sessie van 75-90 min.

Bij een bruto gezinsinkomen tot €50.000 betaald u €80,- Is het bruto gezinsinkomen groter

dan €50.000 dan betaalt u €100,- Voor een relatietherapie waarbij u met uw partner

komt betaalt u €20,- extra.

10% van mijn therapie inkomsten gaan in een Steunfonds . Mocht na de derde sessie blijken

dat u de kosten van de therapie niet kunt betalen dan kunt u bij het Steunfonds een

aanvraag indienen om een bijdrage per sessie te ontvangen .

 

 

 

 

 

 

 

Hendrik Regelink | T. 043-4081203 | GZ-Psycholoog
Julianaweg 21, 6265 AH St. Geertruid